Wnra vaardigheden training

Juridische kennis over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op orde? Dan nu aandacht voor de voorfase, met elkaar in gesprek om conflicten te (h)erkennen en aan te pakken.

Op rechtspositioneel gebied is er voor ambtenaren veel gebeurd door de overstap naar een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Ambtenaren zijn gewend dat er besluiten genomen worden waartegen bezwaar kan worden ingediend. Deze formele besluiten waarbij een conflict duidelijk wordt zijn vervallen. Dat is wennen want het indienen van bezwaar werd ook vaak aangegrepen om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe ga je er nu voor zorgen dat een conflict toch tijdig onderkend wordt? Deze cursus begeleid organisaties daarbij.  

Het is geen standaard basisvaardigheden cursus, maar een cursus op maat. Er zijn vooraf individuele intakegesprekken van een half uur. Aan de hand hiervan wordt het programma en de casuïstiek gemaakt. De cursus is bedoeld voor HR adviseurs, arbeidsrecht juristen en managers van een zelfde organisatie of samenwerkende organisaties die met elkaar willen kijken hoe conflicten in een vroeg stadium erkend en opgelost kunnen worden. Aan het eind van de cursus wordt ook besproken hoe een dossier opgebouwd wordt, als het ondanks alle inspanningen toch een zaak voor de kantonrechter wordt. 

De basis opzet van de training is als volgt: 

 • Vaststellen van de rollen van de HRM adviseur, manager en arbeidsjurist.
 • Bespreken van en oefenen met de gespreksvaardigheden die bij deze rol passen, bijvoorbeeld:
  – Basis gespreksvaardigheden (luisteren, samenvatten, doorvragen);
  – Van standpunten naar belangen;
  – Escalatieladder van Glasl;
  – Dramadriehoek;
  – Omgaan met weerstand;
  – Doen van bemiddelingsgesprekken.
 • Aan de hand van de Roos van Leary inzicht krijgen in eigen gedrag en leren dit bewust in te zetten om het gedrag van de ander te beïnvloeden.
 • Hoe bouw je een personeelsdossier op.
 • Nazorg (om de aandacht voor mediation vast te blijven houden).

Contact

Benieuwd naar wat Z!nt voor je kan betekenen? Neem direct contact op.

06 18 39 68 03

Stuur een bericht