Monique van Dongen is sinds 9 maanden programmanager bij de Arbodienst Zorg van de zaak. Het is onder andere haar taak om de zichtbaarheid van mediation binnen Zorg van de zaak te vergroten. Lees hieronder waarom ze helemaal achter het product mediation staat zonder zelf uitvoerend mediator te zijn èn over het zwemmen in een woeste zee. 

Je werkt als programmamanager bij Zorg van de zaak, hoe ben je daar terecht gekomen?

Monique:” Ik ben sinds 1 januari 2018 in dienst van Zorg van de zaak als programmamanager om de zichtbaarheid van de producten die bij GIMD (Gemeenschappelijk Instituut voor Maatschappelijke Dienstverlening) worden aangeboden te vergroten. Het gaat om vertrouwenspersonen, traumaopvang, schuldhulpverlening, mediation en bedrijfsmaatschappelijk werk. Ik werk dus nog maar kort bij Zorg van de zaak. Daarvóór heb ik als commercieel directeur bij Result mediation gewerkt. Op die manier had ik contact met veel Arbodiensten, bijvoorbeeld met Zorg van de zaak. Weer daarvoor werkte ik bij Arboned, ook een Arbodienst. Daar heb ik in 3 jaar tijd het aantal mediations van 25 naar 500 per jaar zien groeien. Bij Zorg van de Zaak is het ook de bedoeling om het aantal uitgevoerde mediations flink te laten stijgen.”

 Hoe is de interne mediation binnen Zorg van de zaak vormgegeven?

Mediation viel voorheen onder de vlag van Zorg van de zaak. Het product mediation is nu ondergebracht bij GIMD. Ik vind die afstand beter. Op die manier kun je de neutraliteit en onafhankelijkheid van de mediators beter waarborgen. De interne mediators zijn MfN geregistreerd. Mediation is een vak, het is niet iets wat “erbij” wordt gedaan. De dedicated mediators binnen Zorg van de Zaak zijn zeer goede professionals. Uit de evaluaties lees ik vaak terug dat de partijen opgelucht en dankbaar zijn dat de mediation tot een resultaat of oplossing heeft geleid dankzij de professionele procesbegeleiding van de mediator. Dat is heel fijn om te lezen of persoonlijk te horen van klanten. Ik hou bijvoorbeeld een complimentenboek bij en geef de complimenten door aan de mediators. Het is toch altijd leuk om terug te horen dat je goed met je professie bezig bent!”

Anne Schat van SRK zei tijdens het MfN congres: exposure, exposure, exposure. Hoe hou jij de organisatie enthousiast voor mediation?

“Dat herken ik, het product is nooit af. Je moet er aandacht voor blijven vragen. Ik ben hier net begonnen, het is een grote organisatie en ik ben bezig een netwerk op te bouwen. Dat duurt even. Bij Arboned was ik al lang werkzaam en kende ik veel bedrijfsartsen. Hier ken ik nog niet alle bedrijfsartsen, maar ik doe dagelijks leuke nieuwe contacten op. Ik bezoek de Intervisiebijeenkomsten van de professionals, geef voorlichting over mediation, geef trainingen rondom de STECR (DHvZ: werkwijzer van Stichting Expertisecentrum Reïntegratie, richtlijn bij situaties waarin een werknemer zich ziek meldt naar aanleiding van een arbeidsconflict) en heb trainingen gegeven op het mini congres. Ik probeer te verbinden en dat heeft tijd nodig.”

Tussendoor vertelt Monique over plannen om eerder in het proces niet medische interventies zoals mediation aan te bieden. Monique: ”juridiseren is niet altijd nodig en medicaliseren ook niet. Mijn ervaring de afgelopen jaren in de branche is, dat het soms 21 weken kan duren voordat iemand naar een mediator wordt doorverwezen. Dat is een gemiste kans. Des te eerder je inspringt op de verstoorde werkverhouding des te groter de kans dat je daarmee een escalatie voorkomt.”

Ben je zelf mediator?

“Dat is een grappig verhaal. Ik heb namelijk de opleiding gedaan bij de Limetree maar ben niet als mediator actief geweest. Na de opleiding had ik meteen zoiets van: dit is heel waardevol werk, maar hier ligt niet mijn kracht. Ik ben veel te sturend. Ik zie in twee minuten wat er aan de hand is. Dat afwachten daar ben ik persoonlijk niet zo goed in. Ik ben heel enthousiast over de effecten van mediation. Het is prachtig te zien, dat als mensen zelf tot inzicht komen de oplossing breder gedragen wordt.” 

Als je de tijd toen je bij Arboned werkte vergelijkt met nu, wat zie je dan?

”Mediation is bekender geworden maar het succes van het product blijft afhankelijk van de persoonlijke verwijzingen. Daar zit een groot verschil in. Waarom heeft één bedrijfsarts 60 verwijzingen en de ander 0? Of verwijzen ze misschien naar een ander?” Ik denk aan Hans van der Horst van het UWV, hij zag ook een groot verschil tussen de verwijzers. Monique: ”Ik zie ook dat inzicht in de multiculturele problematiek steeds belangrijker wordt. Wij opereren vanuit de Nederlandse ik-cultuur en krijgen te maken met mensen die opereren vanuit de wij-cultuur. Bij je communicatie moet je je daar van bewust zijn. Er is veel winst te behalen als we elkaar op dat vlak gaan begrijpen. Ik heb de indruk dat mensen die te maken hebben gehad met mediation weer terugkomen. Die zien de winst, het conflict is snel opgelost, er is duidelijkheid en dat is voor alle partijen prettig. Dat mensen snel verder kunnen met hun leven en duidelijkheid krijgen. Als je 21 weken vast zit of je bent al met juristen bezig dan is dat stilstand, achteruitgang. Daar voel ik mijn gedrevenheid. De kern is, dat je het beste wilt voor mensen. Je wilt het beste bieden voor beide partijen. Ik leg vaak uit, dat een jurist de belangen van slechts één partij behartigt. Een mediator is daar niet mee bezig.”

Hoe kijk je met je commerciële blik tegen het vak van mediator aan?

“Wat ik zie is dat het vak professioneel is geworden. Mediators waren aan het zoeken. Het NMI en de MfN hebben veel voor elkaar gekregen. De peerreviews bijvoorbeeld vind ik fantastisch. Het vak is professioneler en dat zie je terug in de markt. Mediation zit in de lift.” Monique en ik zien de vraag naar mediation groter worden door twee ontwikkelingen. Monique: “de economie trekt aan, er ontstaat schaarste op de arbeidsmarkt. Bedrijven gaan meer zorg hebben voor hun personeel. Je ziet nieuwe initiatieven zoals de geluk coach, bedrijfsfitness, nekmassages door de werkgever aangeboden. Het zijn initiatieven die voor de balans in het werkende leven belangrijk zijn. Mediation hoort daar bij.” Ik (Dina Helia) zie de vraag naar mediation groter worden door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Monique vult aan:” We zijn bezig met een heel mooi product. Het is een fantastisch vak.”

Mijn laatste vraag, waar krijg je energie van of waar haal je inspiratie uit?

Monique: ”Ik ben net op vakantie geweest en toen schoot het me te binnen. Ik vind het geweldig om in de zee te zwemmen met hoge golven. Daar word ik heel blij van. Een woeste zee, schitterend, koprollend er door heen, je mee laten sleuren en dan op het strand gekletterd worden. Heerlijk!”

 September 2018