2 in 1: jurist en mediator

Een gemeentelijke herindeling of een reorganisatie heeft tot gevolg dat teams met verschillende culturen met elkaar moeten gaan samenwerken. Vaak moet ook het beleid van de gemeenten op elkaar worden afgestemd. Hierbij kunnen verschillende belangen spelen van bestuurders, bewoners en bedrijven. Het is goed deze belangen in kaart te brengen en vervolgens tot nieuw gezamenlijk beleid te komen. Daarnaast kan ook de persoonlijke status van een medewerker in de knel komen. Er zijn bijvoorbeeld gewoonten ontwikkeld die aangepast moeten worden of functies moeten anders worden ingevuld. Dat kan ingrijpend zijn en samenwerking in de weg zitten.

Ik begeleid teams om met elkaar tot oplossingen te komen. Mijn bijdrage is dat ik de rust bewaar en open sta voor veel verschillende inzichten en ideeën. Ik ben nieuwsgierig naar de opvattingen van anderen en probeer deze te begrijpen. Als jurist ken ik de regels, als mediator heb ik de vaardigheden om door te vragen als er weerstand is bij het vinden van een oplossing. Goede (juridische) producten en een prettige werksfeer binnen het team zijn het einddoel.

Loopt een onderdeel van je team niet goed? Ik begeleid ook kleine groepjes medewerkers naar een betere samenwerking.

    Contact

    Benieuwd naar wat Z!nt voor je kan betekenen? Neem direct contact op.

    06 18 39 68 03

    Stuur een bericht